ข่าวเด่น สสอ.เนินสง่า

กิจกรรมลดพุง ลดโรค อำเภอเนินสง่า

วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ คปสอ.เนินสง่า โดย นางบรรเลง ผาสุข สาธารณสุขอำเภอเนินสง่า แพทย์หญิงชวนี สินธุวงศานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเนินสง่า จัดกิจกรรม ลดพุง ลดโรค ตามนโยบาย จังหวัดชัยภูมิ “คนชัยภูมิ ลดพุง ลดโรค” มีการประเมินภาวะสุขภาพและกระตุ้นให้ภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพของอำเภอเนินสง่า ใส่ใจการดูแลสุขภาพตนเอง เพื่อสุขภาพที่ดี และเป็นต้นแบบขององค์กรไร้พุง ชุมชนลดเสี่ยง ลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ณ ห้องประชุมศรีสง่า โรงพยาบาลเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ ภาพกิจกรรม  

ประชุมคณะกรรมการ TO BE NUMBER ONE ระดับตำบล

วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ อำเภอเนินสง่า โดย นายมานพ จันทร์ปิยะวงษ์ นายอำเภอเนินสง่า นางบรรเลง ผาสุข สาธารณสุขอำเภอเนินสง่า แพทย์หญิงชวนี สินธุวงศานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเนินสง่า พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ประชุมคณะกรรมการการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE ระดับตำบล จำนวน ๗ ชมรม ณ ห้องประชุมศรีสง่า โรงพยาบาลเนินสง่า อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ

ภาพกิจกรรม

 

ข่าวเด่น รพ.สต.หนองฉิม

งานผ้าป่าสามัคคี รพ.สต.หนองฉิม

ภาพกิจกรรม

วันที่ 10 มิถุนายน 2561 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองฉิม และชาวตำบลหนองฉิมได้ร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคีทอดถวายหลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม วัดป่าห้วยกลุ่มเพื่อพัฒนา รพ.สต.หนองฉิม โดยมีนายณรงค์  วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิเป็นประธาน

 

ข่าวเด่น รพ.สต.ตาเนิน

สืบสานประเพณีไทยแห่เทียนพรรษาตำบลตาเนิน ปี ๒๕๖๑

คิดดี ทำดี ประพฤติดี ปัญญาใสสว่างดังแสงเทียน

ชาวตำบลตาเนิน นำโดย นางอุไร โคคำลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน ร่วมกับทุกส่วนราชการ และประชาชนตำบลตาเนิน จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ทำบุญ สืบสานประเพณีไทย ให้ชีวิตรุ่งเรือง โชติช่วงดั่งแสงเทียน

ภาพกิจกรรม

 

 

ข่าวเด่น รพ.สต.โกรกกุลา

Sorry, no posts were found.

ข่าวเด่น รพ.สต.กะฮาด

Sorry, no posts were found.

 

ข่าวเด่น รพ.สต.ขี้เหล็ก

นายอำเภอเนินสง่าลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยในเขตอำเภอเนินสง่า

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 12.00 น. นายธเนศ ยุคนธจิตต์ นายอำเภอเนินสง่า ซึ่งได้รับรายงานจากผู้ใหญ่บ้าน ได้ออกเยี่ยมนายสุวิทย์ โตพะไล อายุ 58 ปี ที่อยู่ 6 หมู่ 14 ต.หนองฉิม เป็นผู้ด้อยโอกาส อาศัยอยู่คนเดียวขาดคนดูแล และมีอาการป่วยเรื้อรังมานาน โดยมีแผล บริเวณลูกอัณฑะเลือดไหลตลอดเวลา เบื้องต้นได้มอบเงินช่วยเหลือในการดำรงชีพพร้อมประสานรพ.เนินสง่า เข้าช่วยเหลือพร้อมด้วยปลัดอำเภอ ผู้แทนสาธารณสุขอำเภอ ผู้แทนโรงพยาบาลเนินสง่า กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ และจะประสานหน่วยงานในจังหวัดที่เกี่ยวข้องต่อไป

 

ข่าวเด่น รพ.สต.รังงาม

กิจกรรมรวมพลังสร้างชุมชนสุขภาพดี 100 ปีการสาธารณสุขไทย

วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรังงาม ได้ Kick Off โครงการรวมพลังสร้างชุมชนสุขภาพดี ๑๐๐ ปี การสาธารณสุขไทย โดยได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย เพื่อให้ประชาชนตำบลรังงามมีสุขภาพกายแข็งแรง จิตใสดชื่นแจ่มใส ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะมีทุกวัน ณ ลานสุขภาพดีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรังงาม

ภาพกิจกรรม