ข่าวเด่น สสอ.เนินสง่า

สสอ.เนินสง่า ถวายเพลพระ ณ วัดบึงบริบูรณ์

วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเนินสง่า นำโดย นางบรรเลง ผาสุข สาธารณสุขอำเภอเนินสง่า พร้อมทั้งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งในอำเภอเนินสง่า ร่วมถวายภัตตาหารเพล แด่พระสงฆ์ ณ วัดบึงบริบูรณ์ ตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ ใน “โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในส่วนภูมิภาค จังหวัดชัยภูมิ” มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น ๖๕ คน ภาพกิจกรรม

ตรวจสอบภายใน คปสอ.เนินสง่า 2562

วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. คปสอ.เนินสง่า นำโดย แพทย์หญิงชวณี สินธุวงศานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเนินสง่า และ นางบรรเลง ผาสุข สาธารณสุขอำเภอเนินสง่า พร้อมทั้งคณะผู้บริหารและทีมรับการประเมิน คปสอ.เนินสง่า ได้รับการตรวจสอบภายในจากคณะผู้ตรวจสอบภายในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ทั้งนี้ได้รับการเยี่ยมเสริมพลัง และได้สรุปประเด็นที่พบจากการตรวจสอบภายในและได้ข้อเสนอแนะจากตรวจสอบภายในฯ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาในโอกาสต่อไป คปสอ. เนินสง่าขอขอบพระคุณท่านประธานฯ และทีมตรวจสอบภายใน ที่ได้แนะนำในการตรวจสอบภายใน ครั้งนี้
วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. คปสอ.เนินสง่า นำโดย
แพทย์หญิงชวณี สินธุวงศานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเนินสง่า และ นางบรรเลง ผาสุข สาธารณสุขอำเภอเนินสง่า พร้อมทั้งคณะผู้บริหารและทีมรับการประเมิน คปสอ.เนินสง่า ได้รับการตรวจสอบภายในจากคณะผู้ตรวจสอบภายในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ทั้งนี้ได้รับการเยี่ยมเสริมพลัง และได้สรุปประเด็นที่พบจากการตรวจสอบภายในและได้ข้อเสนอแนะจากตรวจสอบภายในฯ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาในโอกาสต่อไป 
ภาพกิจกรรม

ข่าวเด่น รพ.สต.หนองฉิม

 

ข่าวเด่น รพ.สต.ตาเนิน

รพ.สต.ตาเนิน รวมพลังสร้างชุมชนสุขภาพดี 100 ปีการสาธารณสุขไทย

วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาเนิน ร่วมกับผู้นำชุมชน หน่วยงานราชการได้ Kick Off โครงการรวมพลังสร้างชุมชนสุขภาพดี ๑๐๐ ปี การสาธารณสุขไทย โดยได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย ณ ตลาดสดบ้านตาเนิน

ภาพกิจกรรม

 

 

ข่าวเด่น รพ.สต.โกรกกุลา

โครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ บ้านสามหลักพัฒนา

วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ นายธเนศ ยุคนธจิตต์ นายอำเภอเนินสง่า พร้อมด้วยส่วนราชการ ดำเนินงานโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ บ้านสามหลักพัฒนา หมู่ ๙ ตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ

ภาพกิจกรรม

ข่าวเด่น รพ.สต.กะฮาด

โครงการเฝ้าระวังป้องกันแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ประจำปี 2561

อำเภอเนินสง่าร่วมกับโรงพยาบาลเนินสง่า ได้กำหนดการดำเนินงานโครงการเฝ้าระวังป้องกันแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี  โดยปี 2561 กำหนดพื้นที่ดำเนินโครงการ 2 ตำบล คือ ตำบลกะฮาด(พท.เป้าหมายจังหวัด) และตำบลหนองฉิม(พื้นที่เป้าหมายอำเภอ) จึงขอความร่วมมือ อสม. คัดกรองโดยใช้แบบคัดกรองฯ ประชาชนอายุ 40 ปีขึ้นไป หากพบความเสี่ยงจะได้รับการตรวจอัลต้าซาวด์เพื่อค้นหามะเร็งท่อน้ำดี

 

ข่าวเด่น รพ.สต.ขี้เหล็ก

ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์โครงการ TO BE NUMBER ONE

       วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เวลา 18.00 น. ณ ศาลากลางบ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ 5 ตำบลกะฮาดอำเภอเนินสง่า  จังหวัดชัยภูมิ  นายเม่น ทองสาย ผู้ใหญ่บ้านขี้เหล็ก คณะกรรมการหมู่บ้านชาวบ้าน และเยาวชน   พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขี้เหล็กนำโดย  นายคมกฤษ  จิตรพิลัย รักษาการผู้อำนวยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขี้เหล็ก  ได้ร่วมประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์โครงการ TO BE NUMBER ONE ภายใต้แนวคิด “เป็นหนึ่งได้โดยไม่พึ่งยาเสพติด”  และได้ดำเนินการรับสมัครสมาชิกชมรมฯ คัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการชมรม TO BE NUMBER ONE บ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ 5 ตำบลกะฮาด อำเภอเนินสง่า  จังหวัดชัยภูมิ  โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้จำนวน  65 คน และได้ชี้แจงการดำเนินการตามยุทธศาสตร์หลัก 3 ยุทธศาสตร์ ให้สมาชิกชมรมฯ ทราบโดยทั่วกัน

 

ข่าวเด่น รพ.สต.รังงาม

เราทำความดีด้วยหัวใจ

วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ ศูนย์ EOC อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ ร่วมกิจกรรม “เราทำความดีด้วยหัวใจ” เพื่อร่วมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร นำทีมโดย นายมานพ จันทร์ปิยะวงษ์ นายอำเภอเนินสง่า นางบรรเลง ผาสุข สาธารณสุขอำเภอเนินสง่า แพทย์หญิงชวนี สินธุวงศานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเนินสง่า ร่วมกับ จนท.รพ.เนินสง่า จนท.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง อสม.จิตอาสาทุกตำบล ชมรม TO BE NUMBER ONE กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อบต. และประชาชน จำนวน ๒,๐๐๐ คน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย กำจัดลูกน้ำยุงลาย ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมตำบลรังงาม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ

ภาพกิจกรรม