ข่าวเด่น สสอ.เนินสง่า

ทีมตรวจสอบภายในสำนักงานปลัดกระทรวงลงพื้นที่อำเภอเนินสง่า

ภาพกิจกรรม ระหว่างวันที่ 17-20 เมษายน 2561 ทีมตรวจสอบภายในสำนักงานปลัดกระทรวงลงพื้นที่อำเภอเนินสง่า ได้เข้าดำเนินการตรวจสอบภายในประจำปี 2561 โดยได้ทำการตรวจสอบด้านการเงิน พัสดุ และระบบควบคุมภายในของหน่วยงาน ทั้งนี้ได้เข้าตรวจสอบในพื้นที่ รพ.เนินสง่า สสอ.เนินสง่า และ รพ.สต.กะฮาด

ทีม SRRT อำเภอเนินสง่า และชมรม อสม. จัด WAR ROOM โรคไข้เลือดออก

ภาพกิจกรรม

วันที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ทีม SRRT อำเภอเนินสง่า พร้อมด้วย คณะกรรมการชมรม และประธาน อสม.ทุกหมู่บ้านในเขตอำเภอเนินสง่า ได้จัดประชุม war room โรคไข้เลือดออก เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ และหามาตรการในการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรค ซึ่งกำลังเป็นโรคที่ระบาดในเขตอำเภอเนินสง่า โดยพบผู้ป่วยตั้งแต่ 1 มกราคม 2561-14 เมษายน 2561 จำนวน 4 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 15.40 ต่อแสนประชากร ซึ่งครั้งนี้ท่าน สสอ.เนินสง่า นางบรรเลง ผาสุข ได้เข้าร่วมประชุมและมอบนโยบายการดำเนินงานเพื่อให้สามารถการระบาดของโรคต่อไป

ข่าวเด่น รพ.สต.หนองฉิม

Sorry, no posts were found.

 

ข่าวเด่น รพ.สต.ตาเนิน

Sorry, no posts were found.

 

ข่าวเด่น รพ.สต.โกรกกุลา

Sorry, no posts were found.

ข่าวเด่น รพ.สต.กะฮาด

Sorry, no posts were found.

 

ข่าวเด่น รพ.สต.ขี้เหล็ก

Sorry, no posts were found.

 

ข่าวเด่น รพ.สต.รังงาม

Sorry, no posts were found.