ข่าวเด่น สสอ.เนินสง่า

โครงการสนับสนุนการกำจัดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีฯ จังหวัดชัยภูมิ ปีงบประมาณ 2561

ภาพกิจกรรม วันพุธ ที่ 6 มิถุนายน  2561 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมศรีสง่า  โรงพยาบาลเนินสง่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ นำทีมโดยหัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อฯ นางบุญสวย ชัยสถิตกุล  ได้จัดโครงการสนับสนุนการกำจัดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี  เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จังหวัดชัยภูมิ  ปีงบประมาณ  2561

การอบรมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งภาคีเครือข่ายสุขภาพฯ ปี 2561

ภาพกิจกรรม

วันที่ 25-26 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมศรีสง่า  โรงพยาบาลเนินสง่า   สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเนินสง่าได้จัดอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) และเสริมสร้างความเข้มแข็งภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนระบบการจัดการสุขภาพชุมชน และตำบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ

ข่าวเด่น รพ.สต.หนองฉิม

Sorry, no posts were found.

 

ข่าวเด่น รพ.สต.ตาเนิน

Sorry, no posts were found.

 

ข่าวเด่น รพ.สต.โกรกกุลา

Sorry, no posts were found.

ข่าวเด่น รพ.สต.กะฮาด

Sorry, no posts were found.

 

ข่าวเด่น รพ.สต.ขี้เหล็ก

Sorry, no posts were found.

 

ข่าวเด่น รพ.สต.รังงาม

การประชุมเชิงปฏิบัติการการดูแลผู้ประสบภัยพิบัติหมู่ ณ ที่เกิดเหตุ ประจำปี 2561

ภาพกิจกรรม
วันที่ 10 เมษายน 2561 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเนินสง่า ร่วมกับโรงพยาบาลเนินสง่าได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการดูแลผู้ประสบภัยพิบัติหมู่ ณ ที่เกิดเหตุ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกียวข้องได้รับความรู้และซักซ้อมขั้นตอนในการปฏิบัติงาน ณ จุดเกิดเหตุที่ถูกต้อง มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย จนท. พยาบาล รพ.เนินสง่า รพ.สต.ในเขต ชุดปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น FR จาก อบต.ทั้ง 4 ตำบล โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากนพ.ศันยวิทย์ พึงประเสริฐ กลุ่มงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลชัยภูมิ และทีมงาน