ข่าวเด่น สสอ.เนินสง่า

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับทอง อำเภอเนินสง่า

วันที่ 25 มิถุนายน 2561 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับ สสอ.เนินสง่า รพ.เนินสง่า และ รพ.สต.ในเขตอำเภอเนินสง่า ได้จัดกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานเด็กวัยเรียน “โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับทอง ที่มีต้นแบบลดอ้วน” สำหรับเจ้าหน้าที่ สาธารณสุข และครู ผู้รับผิดชอบในระดับพื้นที่ ณ โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร ตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน เรียนรู้แนวทางการดำเนินงานพัฒนาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง โดยได้รับความร่วมมือจาก ผู้อำนวยการโรงเรียน และครูผู้รับผิดชอบเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดียิ่ง ภาพกิจกรรม

สสจ.ชัยภูมิ นิเทศงานรอบที่ 2 /2561

วันที่ 21 มิถุนายน 2561 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ นำทีมโดย นางสาวลักษมี ออสวัสดิ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับคณะกรรมการ ฯ ได้ออกนิเทศติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัด คปสอ.เนินสง่า รอบที่ 2 ประจำปี 2561 ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเนินสง่า ในการนี้มีผู้บริหาร นำทีมโดย พญ.ชวณี สินธุวงศานนท์ ผอ.รพ.เนินสง่า นางบรรเลง ผาสุข สสอ.เนินสง่า และคณะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจาก รพ.เนินสง่า และ รพ.สต.ในเขตอำเภอเนินสง่า ร่วมรับการนิเทศติดตามงานครั้งนี้

ภาพกิจกรรม

ข่าวเด่น รพ.สต.หนองฉิม

Sorry, no posts were found.

 

ข่าวเด่น รพ.สต.ตาเนิน

Sorry, no posts were found.

 

ข่าวเด่น รพ.สต.โกรกกุลา

Sorry, no posts were found.

ข่าวเด่น รพ.สต.กะฮาด

Sorry, no posts were found.

 

ข่าวเด่น รพ.สต.ขี้เหล็ก

Sorry, no posts were found.

 

ข่าวเด่น รพ.สต.รังงาม

พอ.สว. ตำบลรังงาม

วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 หน่วยแพทย์อาสาสมเด็พระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)จังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน(อำเภอยิ้ม) ณ วัดบ้านรังงาม หมู่ที่ 4 ตำบลรังงาม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ