ข่าวเด่น สสอ.เนินสง่า

๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราช

วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ นายธเนศ ยุคนธจิตต์ นายอำเภอเนินสง่า เป็นประธานในพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว นำโดย นางบรรเลง  ผาสุข สาธารณสุขอำเภอเนินสง่า  จัดกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พิธีจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ วัดบึงบริบูรณ์ ตำบลตาเนิน พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ที่ว่าการอำเภอเนินสง่า และพิธีจุดเทียนชัยเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนเข้าร่วม ภาพกิจกรรม

เราทำความ ดี ด้วยห้วใจ

วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ นายธเนศ ยุคนธจิตต์ นายอำเภอเนินสง่า พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ นำโดย น.ส.อัจฉรา อาษาสู้ ปลัดอาวุโส แพทย์หญิงชวนี สินธุวงศานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเนินสง่า นางบรรเลง ผาสุข สาธารณสุขอำเภอเนินสง่า ได้นำพลังจิตอาสาจากภาคส่วนต่างๆ ประกอบด้วย ข้าราชการ ลูกจ้างส่วนราชการ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน อสม.และจิตอาสา จำนวน ๘๐๐ คน ร่วมทำกิจกรรม “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ภายใต้ชื่อ “จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมกำจัดสิ่งเพาะพันธ์ุยุงลาย” และกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ” ณ สนามที่ว่าการอำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ

ภาพกิจกรรม

 

ข่าวเด่น รพ.สต.หนองฉิม

โครงการพัฒนาระบบ Software & Analytic & Databases Cleaning ประจำปี 2561

คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอเนินสง่า(คปสอ.เนินสง่า)   โดยโรงพยาบาลเนินสง่า และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเนินสง่า  ได้มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาอย่างต่อเนื่องโดยได้นำการบันทึกข้อมูลแบบ อิเลคทรอนิกส์  มาใช้ในระบบการรักษาพยาบาล  และจัดระบบในการติดตามปรับปรุงข้อมูลอย่างสม่ำเสมอจนได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ครบถ้วน  ในปีงบประมาณ  ๒๕๖๑  ส่วนกลางได้มีการปรับตรวจสอบคุณภาพการบันทึกข้อมูลเข้มข้นมากขึ้น มีการกำหนดตัวชี้วัดงบจ่ายตามตัวชี้วัดเกณฑ์คุณภาพและผลงานการบริการปฐมภูมิ(QOF) เกณฑ์คุณภาพการให้บริการตาม Service Plan  โดยให้โรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลส่งข้อมูล ๕๐ แฟ้มมาตรฐาน เพื่อประมวลและเก็บตัวชี้วัดต่างๆที่ทางส่วนกลางได้กำหนด

 

ข่าวเด่น รพ.สต.ตาเนิน

โครงการสร้างแกนนำเครือข่ายความปลอดภัยทางน้ำแก่ผู้นำหมู่บ้านและภาคีเครือข่าย ในเขตตำบลตาเนิน (ผู้ก่อการดี)

วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนินได้จัดโครงการสร้างแกนนำเครือข่ายความปลอดภัยทางน้ำแก่ผู้นำหมู่บ้านและภาคีเครือข่าย ในเขตตำบลตาเนิน (ผู้ก่อการดี)

นำโดย นางอุไร  โคคำลา ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลตาเนิน

ภาพกิจกรรม

 

ข่าวเด่น รพ.สต.โกรกกุลา

Sorry, no posts were found.

ข่าวเด่น รพ.สต.กะฮาด

Sorry, no posts were found.

 

ข่าวเด่น รพ.สต.ขี้เหล็ก

Sorry, no posts were found.

 

ข่าวเด่น รพ.สต.รังงาม

รับการประเมินติดตามเยี่ยมเสริมพลัง รพ.สต.ติดดาว

วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ รพ.สต.รังงามรับการติดตามเยี่ยมเสริมพลัง รพ.สต.ติดดาวจาก คปสอ.เนินสง่า นำทีมโดย พญ.ชวนี สินธุวงศานน์ ประธาน คปสอ.เนินสง่า และ นางบรรเลง ผาสุข สาธารณสุขอำเภอเนินสง่า

ภาพกิจกรรม