ITA 2562

“สุจริตตามรอยพ่อ ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน”

แจ้งเรื่องร้องเรียนได้ที่: สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเนินสง่า ตำบลหนองฉิม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ: 044-846-249   E-MAIL:  tttt_healta@hotmail.com

ลิงค์ ITA 4.0 สสจ.ชัยภูมิ