การประชุมวิชาการด้านการแพทย์และการสาธารณสุข จังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2561 “สร้างสรรค์ ความรู้สู่ยุค 4.0”

ภาพกิจกรรม

วันที่ 25 กรกรฏาคม 2561 รพ.สต.กะฮาด รพ.สต.ตาเนิน และ รพ.สต.ขี้เหล็ก เข้าร่วมงานการประชุมวิชาการด้านการแพทย์และการสาธารณสุข จังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2561 “สร้างสรรค์ ความรู้สู่ยุค 4.0” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ทั้งนี้ได้มีการนำเสนอผลงานวิชาการและงานวิจัย1)ผลงานวิจัยด้วยวาจา (R2R) เรื่องการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการควบคุมลูกน้ำยุงลาย กรณีศึกษาบ้านหัวบึง หมู่ 5 ตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
2)ผลงานวิจัยด้วยโปสเตอร์ เรื่องการพัฒนาชมรมผู้สูงอายุต้นแบบสู่การดูแลผู้สูงอายุระยะยาวแบบบูรณาการ
3)ผลงานวิจัยด้วยโปสเตอร์ เรื่องผลของการกินหมากต่อสุขภาวะช่องปากของผู้สูงอายุ ตำบลกะฮาด อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
ได้มีการแลกเปลี่ยน เรียนรู้เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนางานวิจัยในโอกาสต่อไป โดยได้รับความอนุเคราะห์จากท่านคณะกรรมการผู้วิพากย์เป็นอย่างดียิ่ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *