โครงการสนับสนุนการกำจัดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีฯ จังหวัดชัยภูมิ ปีงบประมาณ 2561

ภาพกิจกรรม

วันพุธ ที่ 6 มิถุนายน  2561 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมศรีสง่า  โรงพยาบาลเนินสง่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ นำทีมโดยหัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อฯ นางบุญสวย ชัยสถิตกุล  ได้จัดโครงการสนับสนุนการกำจัดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี  เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จังหวัดชัยภูมิ  ปีงบประมาณ  2561

เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานกำจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในจังหวัดชัยภูมิ รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมบูรณาการงานควบคุมโรคติดต่อ/งานวัยเรียนวัยรุ่น ระดับอำเภอ/ตำบล เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนในการแก้ปัญหาในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยมีภาคีเครือข่าย ประกอบด้วย คณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอ(พชอ.)นำทีมโดย นางบรรเลง ผาสุข สาธาสารณสุขอำเภอ ท้องถิ่นอำเภอ สัสดีอำเภอ และผู้บริหารโรงเรียน  นายก อบต. กำนัน อสม. และเจ้าหน้าที่ใน รพ.เนินสง่า รพ.สต.ทุกแห่งเข้าร่วมประชุม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *