หมวดหมู่: ข่าวเด่น รพ.สต.โกรกกุลา

1

TO BE NUMBER ONEคนรักคลอง ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี

วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ ชมรม TO BE NUMBER ONEบ้านโนนคูณ หมู่ ๗ และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านโกรกกุลา ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ภายใต้กิจกรรมเดินรณรงค์ คนรักคลอง ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ ณ บ้านบึงสง่า หมู่ ๑๑ ตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ

ภาพกิจกรรม

 

1

โครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ บ้านสามหลักพัฒนา

วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ นายธเนศ ยุคนธจิตต์ นายอำเภอเนินสง่า พร้อมด้วยส่วนราชการ ดำเนินงานโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ บ้านสามหลักพัฒนา หมู่ ๙ ตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ

ภาพกิจกรรม

26018
26037
ออกกำลังกาย_๑๘๐๙๑๔_0011
ออกกำลังกาย_๑๘๐๙๑๔_0014
ออกกำลังกาย_๑๘๐๙๑๔_0015
ออกกำลังกาย_๑๘๐๙๑๔_0017
6

รพ.สต.บ้านโกรกกุุลา เปิดตัวโครงการรวมพลังสร้างชุมชนสุขภาพดี

วันที่ 14 กันยายน 2561 รพ.สต.บ้านโกรกกุลา  ตำบลตาเนิน  อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ จัดกิจกรรมเปิดตัวโครงการรวมพลังสร้างชุมชนสุขภาพดี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ผู้นำหมู่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุข และประชาชน ในพื้นที่ โดยมีกิจกรรมการประชุมชี้แจงการดำเนินงาน การจัดเวทีประชุมแกนสุขภาพ การประชุมประชาคมสุขภาพ การออกสำรวจชุมชน การเยี่ยมบ้าน และการส่งเสริมออกกำลังกายในชุมชน หลังจากนั้นจึงร่วมเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ เป็นเวลา 30 และมีกิจกรรมร่วมกันพัฒนาสิ่งแวดล้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในรพ.สต.บ้านโกรกกุลา

ภาพกิจกรรม

 

36064358

โครงการอบรมเยาวชนป้องกันยาเสพติด

วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2561 อบต.ตาเนิน นำโดย นางอุไร โคคำลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน พร้อมด้วยหน่วยงานราชการ ได้จัดดำเนินงานโครงการอบรมเยาวชนป้องกันยาเสพติด โดยมี นายธเนศ ยุคคนธจิตต์ นายอำเภอเนินสง่า มาเป็นประธานในพิธีเปิด ณ บ้านโกรกกุลา ตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ

ภาพกิจกรรม

20161217_๑๘๐๔๑๑_0004
20161217_๑๘๐๔๑๑_0008
1
2

สสอ.เนินสง่า จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีมหาสงกรานต์ ปี 2561

ภาพกิจกรรม
วันที่ 10 เมษายน 2561 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเนินสง่า โดย นางบรรเลง ผาสุข สาธารณสุขอำเภอเนินสง่า ได้นำคณะเจ้าหน้าที่ ลูกจ้างจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีมาหาสงกรานต์ ปี 2561 เพื่อจัดกิจกรรมให้ครอบครัวสาธารณสุขได้สืบสานประเพณีที่ดีงามของำทยและร่วมรดน้ำขอพรผู้หลักผู้ใหญ่ภายใยอำเภอ ทั้งนี้ได้รับความกรุณาอย่างยิ่งจากท่านนายอำเภอเนินสง่า ท่านธเนศ ยุคคนธจิตต์ ท่านปลัดอาวุโส ท่านเสน่ห์ เบาสันเที๊ยะ ให้เกียรติร่วมงานและอวยพรปีใหม่ไทย แก่คณะเจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง สสอ.เนินสง่า