ข่าวเด่น สสอ.เนินสง่า

“โครงการสรุปผลการปฏบัติงานด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิปีงบประมาณ ๒๕๖๒” ณ ภูเขางามรีสอร์ท จังหวัดนครนายก

วันที่ ๓๐ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอำเภอเนินสง่า (คปสอ.เนินสง่า) ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.) เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลเนินสง่า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และภาคีเครือข่ายภาคประชาชน ได้เข้าร่วมประชุมตาม “โครงการสรุปผลการปฏบัติงานด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒” เพื่อคืนข้อมูลผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ และผลการดำเนินงานด้านสาธารณสุข โดยมีนายมานพ จันทร์ปิยวงศ์ นายอำเภอเนินสง่า เป็นประธานในการจัดกิจกรรม ณ ภูเขางามรีสอร์ท ตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

พิธีทำบุญตักบาตรและกิจกรรมปลูกต้นไม้เทศกาลวันวิสาขบูชา ปี 2562

วันที่ 18 พฤษภาคม 2562 เวลา 06.30 น.  อำเภอเนินสง่า  จังหวัดชัยภูมิ  โดย นายมานพ จันทร์ปิยวงศ์ นายอำเภอเนินสง่า เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร และกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี 2562 ณ วัดบ้านโกรกตาแป้น หมู่ 2 ตำบลรังงาม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมในพิธี ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการอำเภอเนินสง่า ผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จิตอาสา และประชาชนตำบลรังงาม

ภาพกิจกรรม

1 2 16

ข่าวเด่น รพ.สต.หนองฉิม

หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(พอ.สว.)

วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ อำเภอเนินสง่า ได้จัดกิจกรรม หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) และโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ณ โรงเรียนสิงห์จันทร์บำรุง ตำบลหนองฉิม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภุมิ โดย นายกรกต ธำรงวงสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดงาน นายมานพ จันปิยวงศ์นายอำเภอเนินสง่า เป็นผู้กล่าวรายงาน หลังพิธีเปิดมีกิจกรรมบริการตรวจรักษาโรค บริการทันตกรรม บริการนวดแผนไทย นิทรรศการจากหน่วยงานราชการระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล กิจกรรมTO BE NUMBER ONE ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๑,๐๐๐ คน

ภาพกิจกรรม

 

1 2 10

 

ข่าวเด่น รพ.สต.ตาเนิน

กิจกรรมขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพพระสงฆ์

รพ.สต.ตาเนิน จัดกิจกรรมขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพพระสงฆ์ ณ วัดบึงบริบูรณ์ บ้านตาเนิน ต.ตาเนิน และการจัดการสิ่งแวดล้อมเรื่อง การสำรวจค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย สำรวจสุนัข/แมว การคัดแยกขยะ การปลูกต้นไม้ การให้ความรู้/การทำ CPR กับพระสงฆ์ อสม.และประชาชน

ภาพกิจกรรม

 

1 2 12
 

ข่าวเด่น รพ.สต.โกรกกุลา

TO BE NUMBER ONEคนรักคลอง ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี

วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ ชมรม TO BE NUMBER ONEบ้านโนนคูณ หมู่ ๗ และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านโกรกกุลา ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ภายใต้กิจกรรมเดินรณรงค์ คนรักคลอง ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ ณ บ้านบึงสง่า หมู่ ๑๑ ตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ

ภาพกิจกรรม

 

1 2 5

ข่าวเด่น รพ.สต.กะฮาด

การประชุมวิชาการด้านการแพทย์และการสาธารณสุข จังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2561 “สร้างสรรค์ ความรู้สู่ยุค 4.0”

ภาพกิจกรรม

วันที่ 25 กรกรฏาคม 2561 รพ.สต.กะฮาด รพ.สต.ตาเนิน และ รพ.สต.ขี้เหล็ก เข้าร่วมงานการประชุมวิชาการด้านการแพทย์และการสาธารณสุข จังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2561 “สร้างสรรค์ ความรู้สู่ยุค 4.0” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ทั้งนี้ได้มีการนำเสนอผลงานวิชาการและงานวิจัย

 

ข่าวเด่น รพ.สต.ขี้เหล็ก

ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์โครงการ TO BE NUMBER ONE

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เวลา 18.00 น. ณ ศาลากลางบ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ 5 ตำบลกะฮาดอำเภอเนินสง่า  จังหวัดชัยภูมิ  นายเม่น ทองสาย ผู้ใหญ่บ้านขี้เหล็ก คณะกรรมการหมู่บ้านชาวบ้าน และเยาวชน   พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขี้เหล็กนำโดย  นายคมกฤษ  จิตรพิลัย รักษาการผู้อำนวยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขี้เหล็ก  ได้ร่วมประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์โครงการ TO BE NUMBER ONE ภายใต้แนวคิด “เป็นหนึ่งได้โดยไม่พึ่งยาเสพติด” 

1 2 7
 

ข่าวเด่น รพ.สต.รังงาม

Kick off หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ฯ ณ บ้านหนองตอ หมู่ ๕ ต.รังงาม

วันที่ ๑๙  ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ อำเภอเนินสง่า  ได้เปิด“Kick off” หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชนอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรและถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ณ บ้านหนองตอ หมู่ที่ 5 ตำบลรังงาม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ  

1 2 15